PŮDNÍ KONDICITOR

VÝROBA HNOJIVA

Základním prvkem je uhlík, získaný karbonizací biomasy zbytkové biomasy. Tu ve zplynovacím reaktoru ohřejeme na 450 – 600 °C a přeměníme tak na stabilní černý uhlík. K němu pak postupně přidáváme organické živiny z drůbežího trusu a směs půdních bakterií se spory hub. Připravená surovina se dále finálně upravuje společně s pojivem granuluje do finální podoby.  

Výrobní provoz je ideální umístit v zemědělském areálu, nejlépe s bioplynovou stanicí. Pro výrobu uhlíku se využijí zbytky biomasy a zejména separát z digestátu. Zemědělci jsou tak současně licencovanými výrobci i uživateli hnojiva! 

PILOTNÍ PROVOZ

Výrobní provoz je ideální umístit v zemědělském areálu, nejlépe s bioplynovou stanicí. Pro výrobu uhlíku se využijí zbytky biomasy a zejména separát z digestátu. Zemědělci jsou tak současně licencovanými výrobci i uživateli hnojiva! 

Výrobu hnojiva MicroCHAR® vybudujeme během 2023 v Kardašově Řečici v zemědělském areálu.

K umístění technologie využijeme stávající skladovou halu. Organické hnojivo ve formě drůbežího trusu získáme ze sousední odchovny kuřat. Dřevní hmotu pro výrobu uhlíku nám dodá rovněž místní firma. Elektrická energie pro výrobu pochází z bioplynové stanice.

Výrobní linka bude mít maximální kapacitu 1.500 tun hnojiva ročně. To odpovídá lokální dostupnosti surovin.

Provoz na dvě směny zajistí sedm pracovníků.

UPLATNĚNÍ HNOJIVA NA TRHU

Vyrobených 1.500 tun hnojiva ročně se uplatní na asi 15 tisících hektarech půdy. MicroCHAR® je organické hnojivo, určené pro ekologické zemědělství, které u Česku zabírá asi 600 tisíc hektarů. Můžeme uspokojit asi 2,5 %.

Zájem o používání hnojiva MicroCHAR® projevili například:

výrobce báječných čajů v biokvalitě SONNENTOR
výrobce biopotravin PROBIO
Asociace soukromého zemědělství
tradiční výrobce mykorhizních hub symbiom

REALIZAČNÍ TÝM

Ing. Josef Cihlář

projektový manažer, technolog

Ing. František Slabý

technolog, konstruktér

Ing. Pavla Němcová

vedoucí laboratoře