PŮDNÍ KONDICITOR

UDRŽITELNÉ ŘEŠENÍ

MicroCHAR®  je lokální výrobek. Suroviny jsou vedlejší produkty zemědělské výroby. Uhlík se získává pyrolýzou biomasy, ideálně zbytku po fermentaci v bioplynové stanici. Organické živiny doplňuje trus hospodářských zvířat. I mikroorganismy lze kultivovat v místě výroby. Jedinou dováženou komponentou jsou půdní houby.

Výrobu provozuje zemědělský podnik, který je současně i uživatelem hnojiva. Přebytky uplatní na lokálním trhu. Případně může být výroba i společnou investicí více zemědělských podniků. Takový model umožní nejen vyrábět udržitelné organické hnojivo s minimálními náklady, ale také přestat používat agrochemikálie a obnovit půdní úrodnost. Jako bonus navíc i odstraňovat emise CO2.

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Příklad bilance roční výroby MicroCHAR®  u bioplynové stanice o výkonu 1 MW.

fermentační zbytek
2.500 tun
vyrobený biouhel
800 tun
drůbeží trus
300 tun
bakterie, houby
10 tun
pojivo
100 tun
voda
120 tun
MicroCHAR
1.330 tun
spotřeba hnojiva
100-120 kg/ha
plocha
11 - 13 tis. ha
odstranění CO2 (PyCCS)*
2.800 tun
emisní úspora CO2 (náhrada agrochemie)**
2.200 tun