ORGANICKÝ PŮDNÍ KONDICIONÉR

MICROCHAR

PŮDNÍ KONDICIONÉR S ORGANICKÝMI ŽIVINAMI PRO UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

MICROCHAR

PŮDNÍ KONDICIONÉR S ORGANICKÝMI ŽIVINAMI PRO UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Vyrábí se z uhlíku z biomasy (biouhel), doplněného organickými živinami a také půdními rhizobakteriemi a symbiotickými mykorhizními houbami.

Biouhel funguje jako látka, která zlepšuje vlastnosti půdy a napomáhá obnově přirozené půdní úrodnosti.

Omezuje půdní erozi a brání vyplavování hnojiv a chemikálií do povrchových vod.

Půdní bakterie a mykorhizní houby jsou základem přirozené půdní úrodnosti.

Bakterie zlepšují dostupnost živin, fixují vzdušný dusík v půdě, zvyšují odolnost rostlin proti škůdcům a chorobám.

Houby výměnou za uhlík poskytují kořenům přístup k živinám.

Hnojivo se vyrábí ve formě mikrogranulí a aplikuje při setí k budoucím kořenům.

MicroCHAR® zajistí rostlinám výživu i ochranu na celou vegetační sezónu.

VÝROBA

JAK SE VYRÁBÍ MICROCHAR? ZVESELA!

Spotřeba uhlíku na výrobu 1 kg hnojiva MicroCHAR®

  • 0,8 kg uhlíku = -2,48 kg CO2
  • 0,16 kg trusu = 0 kg CO2
  • 0,03 kg škrobu = 0 kg CO2
  • 0,01 kg bakterií = 0 kg CO2
  • 0,3 kWh elektřiny = +0,01 kg CO2
  • 1 kJ tepla = +0,02 kg CO2
  • odpis technologie = +0,1 kg CO2

1 kg MicroCHAR odstraní 2,43 kg CO2