PŮDNÍ KONDICITOR

MicroCHAR® v praxi.

Další testovací plodinou je kukuřice. Setí proběhlo 31. 5. 2023 v Oboře u Tábora.