VÝVOJ HNOJIVA

Vývoj hnojiva MicroCHAR® probíhal od podzimu 2020 do podzimu 2021 formou firemního výzkumu ve společnosti AIVOTEC s.r.o..

Základní idea a výzkumná hypotéza

Už i velcí výrobci hnojiv si v poslední době dobře uvědomují neudržitelnost současného způsobu intenzivního zemědělství. Hledají inovativní a udržitelné prostředky pro zemědělskou produkci, mezi nimiž hrají významnou roli i symbiotické mykorhizní houby.

Existuje tedy poptávka po nových hnojivech, obsahujících i biotickou složku. (prof. Miroslav Vosátka, Botanický ústav AV ČR).  

Fáze výzkumu

Smluvní výzkum probíhal na VŠTE v Českých Budějovicích pod vedením doc. J. Marouška.
Úkolem bylo vyvinout směs uhlíku, živin a dalších komponent, určených ke granulaci.
Výsledkem je KNOW-HOW výroby suroviny uhlíkového hnojiva, chráněné užitným vzorem  UV 034889.

Vývoj technologie výroby

Vývoj technického řešení jsme realizovali ve spolupráci s firmou 3V Tech.

Výsledkem vývoje je ověřené řešení granulace uhlíkového hnojiva a několik šarží ověřeného hnojiva MicroCHAR®.

Ověřování funkčních vlastností hnojiva

Česká zemědělská univerzita, doc. L. Trakal.

Ověření postupu aplikace mykorrhizních hub na biochar pro potřeby průmyslového využití.

Nárůst kolonizace v kořenovém systému o 49 – 82%.

Test postupného uvolňování živin z produktu MicroCHAR®.

Zvýšení dostupnosti živin v řádu osmi až třiceti násobku.

Botanický ústav Akademie věd ČR, prof. M. Vosátka

Testování biohnojiva MICROCHAR (podpora grantem Inovační Voucher, OPPIK)

Vývojový tým

Jan Káňa, AIVOTEC s.r.o.projektový manažer, vývoj technoloie
prof. Miroslav Vosátka, Botanický ústav AV vedoucí vědecký pracovník
doc. Josef Maroušek, VŠTE vědecký pracovník, pedologie
prof. Ladislav Kolář, VŠTEvědecký poradce
Mgr. Otakar Strunecký, VŠTEvědecký pracovník, základní design
doc. Lukáš Trakal, ČZUvědecký pracovník, geoenvironmentální aspekty
Mgr. Lenka Fišarová vědecký pracovník, mykorhizní symbiózy
Ing. František Slabý, 3V Tech s.r.o.procesní technolog, vývoj technologie
Martin Pospíšilprovozní specialista